AugustaКонгресни зали

  • 2 зали по 300 места
  • и други по 100, 80, 60 и по-малко места
  • климатизирани
  • интернет достъп
  • техническо оборудване: мултимедийни проектори, професионално озвучаване, шрайбпроектор, екрани, телевизор, видео, DVD, компютри, лаптоп, флипчарт
  • квалифициран технически персонал
  • кафе паузи