• bg
  • en
  • ru
Начало » Общи условия

Общи условия
за предоставяне и ползване на туристически услуги от клиенти, туроператори и корпоративни клиенти

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОЩУВКИ – РЕЗЕРВАЦИИ,  АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ, НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

С НАПРАВАТА НА РЕЗЕРВАЦИЯ (ПО ТЕЛЕФОН, ИМЕЙЛ ИЛИ НА МЯСТО), ГОСТИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ.

І.  Резервации за нощувки

 1. Резервация за настаняване за индивидуални или групови нощувки в СПА хотел „Аугуста” се извършва посредством подаване на писмена заявка от страна на клиента /туроператора или корпоративния клиент/ по факс: +359337/63808 или e-mail: booking@augustaspa.com, най-късно до 3 (три) дни преди датата на настаняването.
 2. В писмената заявка следва да бъдат конкретно посочени: името/имената на заявителя /както съответно и на хората за настаняване/, желаните дати, броя и вида на стаите за настаняване, начинът на заплащане, приблизителен час на пристигане и др.
 3. Потвърждаването на писмената заявка от клиента се извършва в срока, посочен в изпратената му от хотела писмена оферта, считано от датата на получаването й.
 4. Като потвърждение на резервацията и гаранция за осъществяването й, се изисква в срок най-късно до 3 (три) дни преди датата на настаняване клиентът да внесе депозит в размер на стойността на първата нощувка или на конкретно посочения в офертата размер. Резервацията се счита потвърдена и гарантирана само след като бъде преведен определеният депозит. При заплащането от договорената сума за нощувките по направената резервация се приспада стойността на внесения депозит. Дължимият остатък от тази сума се заплаща от клиента задължително преди настаняването му в хотела.
 5. Разплащане за online резервации през www.augustaspa.com: като потвърждение на резервацията и гаранция за осъществяването й се изисква депозит в размер на стойността на първата нощувка, който ще бъде изтеглен от предоставената от Вас кредитна карта (Visa, Mastercard, American Express) най-късно до 3 (три) дни преди датата на настаняване. Резервацията се счита за потвърдена след получаване на депозита. В случай, че транзакцията не е успешна, ще се свържем с Вас за съдействие. При настаняване се заплаща остатъка от сумата по резервацията след приспадане стойността на внесения депозит.
 6. В случай, че горепосочените срокове не бъдат спазени от клиента, хотелът може да откаже настаняването и да претендира обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи.
 7. Хотелът се задължава да не променя едностранно цената на нощувките и договорените с клиента други услуги.  При настаняването  промяна във вече потвърдените условия на резервацията може да се извърши само по взаимно съгласие на страните.

ІІ.  Промени и анулации на резервации за нощувки

 1. Анулирането или промяната на лицата, на датите, на броя или вида на стаите или на други условия по направената резервация, своевременно се заявява писмено по факс или е-mail. При наличие на възможност хотелът може да промени вече договорените по резервацията условия.
 2. Крайният срок за анулиране или промяна на резервацията без санкция за клиента е до 1 (един) ден преди заявеното настаняване.
 3. При анулиране, направено след тези срокове, внесеният депозит за потвърждаване на резервацията не се връща. 

ІІІ.  Цени и начин на плащане

 1. Цените на предоставяните от хотела стаи и нощувки са посочени в ценовата му листа. При заявка за провеждане на мероприятие цените и конкретните условия за осъществяването му се договарят двустранно за всеки конкретен случай. Цените за туроператори и корпоративни клиенти се договарят между страните.
 2. Плащането на цената на резервацията за нощувки и мероприятия, както и стойността на заявените допълнителни услуги, се извършва:
  • в брой или с кредитна карта – на място в хотела преди настаняването или началото на мероприятието   или
  • по банков път – преди настаняването или началото на мероприятието –  по банкова сметка:
В ЛЕВА:

Банка:   ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив, офис Хисаря
Титуляр:  „Аугуста-91“ АД
IBAN: BG10IORT81291001505501
BIC:  IORTBGSF

В ЕВРО:

Титуляр:   „Аугуста-91“ АД,  Адрес: България, 4180 Хисаря, бул. „Гурко“ 3
Банка ТБ Инвестбанк България АД
Адрес: България, София, ул. „Г. С. Раковски“ 155
IBAN: BG89IORT81291401505501
S.W.I.F.T.: IORTBGSF
Банка – корепондент: COMMERZBANK FRANKFURT / MAIN
Номер на сметка: 400871949400EUR
S.W.I.F.T.: COBADEFF

 1. При последваща промяна в количеството и вида на заявените от клиента услуги, хотелът има право да промени първоначално предложените цени.
 2. В случай на форсмажорни обстоятелства, промени в законодателството, засягащи ценообрзуването, при инфлация, по-голяма от отчетената за предходната година, както и при други съществени промени на пазарната среда, ХОТЕЛЪТ има право да промени цените на предоставяните от него услуги, в едномесечен срок след писменото уведомяване на КЛИЕНТА за промяната.

ІV.  Настаняване и освобождаване на стаите, вътрешни правила на хотела

 1. Настаняването в хотела се извършва след 14:00ч. в деня на пристигане.
 2. При изрично посочено в писмената заявка за резервация искане за по-ранен час на настаняване, осъществяването му се гарантира чрез предварително допълнително заплащане на сума в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на нощувката.
 3. Регистрацията на всички гости е задължителна и се извършва при настаняване срещу валиден документ за самоличност (лична карта или международен паспорт).
 4. При настаняване всеки гост получава паспорт на хотела, който му служи като идентификационна карта по време на престоя му.
 5. Гостите на хотела с автомобили могат да получат пропуск за паркинг при настаняване – от рецепция.
 6. Заплащането става на място, при настаняване – в брой (в Български левове) или с карти Visa, Mastercard, American Express.
 7. Освобождаването на стаите става до 12:00ч. в деня на заминаване. Късно освобождаване до 17:00ч. се доплаща +50% от цената на стаята и е възможно само при наличие на свободни стаи. Освобождаване след 17:00ч. се таксува като нощувка.
 8. При предсрочно освобождаване на стаите предплатената сума не се връща.
 9. При всяко напускане на стаята ключът трябва да се оставя на рецепция. При заминаване гостите са длъжни да уведомят служителите на рецепция, че освобождават стаята.
 10. Не се допуска нощуването в хотела на нерегистрирани лица.
 11. Входната врата на стаята не е автоматична и трябва се заключва след всяко влизане и излизане.
 12. Осветлението в стаите се задейства само при поставяне на ключодържателя в пластмасовия слот на стената, отляво на вратата (осветено в червено). 30 сек. след неговото изваждане осветлението угасва.
 13. Хотелът не носи отговорност за документи и ценности, които не са оставени за съхранение в сейфовете на рецепция.
 14. Срещу заплащане по ценоразпис хотелът предлага следните допълнителни услуги: пране, гладене, отдаване под наем на индивидуални сейфове (на рецепция) и др.
 15. Закуската започва в 07:30ч. и продължава 10:00ч. в определената за целта зала на ресторанта, без външната градина. Клиентите се допускат в залата за закуска еднократно, след показване на паспорта на хотела или гривна за достъп, което пред него се отбелязва в скицата за деня. Забранява се изнасянето на хранителни продукти от блок масата за закуска и вечеря. При констатирано нарушение се налага глоба в размер на 50,00 лв. Влизането с големи чанти по време на закуска в ресторанта не е позволено.
 16. Гостите нямат право да внасят и използват свои електронагревателни / отоплителни уреди по време на престоя си в хотела.
 17. Гостите на хотела трябва да пазят тишина през следобедните и нощни часове (от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 07:00ч.).
 18. В сградата на хотела е строго забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и опасни вещества.
 19. Забранява се изнасянето извън територията на хотела на всякакъв вид хотелско имущество (кърпи, хавлии, халати, инвентар, посуда и др.).
 20. Гостите на хотела трябва да спазват общоприетите норми за лична хигиена.
 21. Тютюнопушенето е строго забранено във всички закрити помещения на територията на хотела.
 22. Забранено е гладенето в хотелските стаи. За целта можете да използвате определените за гладене помещения на територията на хотела.
 23. От съображения за сигурност не е уместно да оставяте без надзор деца до 18 годишна възраст в хотелските стаи, както и в общите хотелски части (фоайе, ресторант, лоби-бар, SPA център, басейни и детска водна пързалка и др.). Ползването на детския кът от деца до 18 годишна възраст се осъществява в присъствието на родител или придружител. Хотелът не носи отговорност за лицата ползващи съоръженията в детския кът и детската площадка без придружител.
 24. Гостите на хотела са отговорни за всички щети, нанесени по обзавеждането, оборудването и инвентара на хотела, както и за установената липса на част от него. Всички щети се заплащат от гостите по цени определени от хотела.
 25. Няма топла връзка между двата корпуса на хотела.

ОРГАНИЗИРАНЕ  НА  МЕРОПРИЯТИЕ – РЕЗЕРВАЦИИ,  АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

VІ.  Резервация за мероприятие

 1. Резервация за организиране на мероприятия с наемане и ползване на конферентни зали, ресторанти и др. се извършва посредством подаване на писмена заявка от страна на клиента по факс: +359337/63808 или e-mail: booking@augustaspa.com най-късно до 10 (десет) дни преди датата на мероприятието. В срок от 24 (двадесет и четири) часа хотелът предлага своята оферта, с отбелязан в нея срок на валидност.
 2. Потвърждаването на писмената заявка от клиента се извършва в срок до 3 (три) дни, считано от датата на получаването на предложената от хотела оферта. Като потвърждение на резервацията и гаранция за осъществяване на мероприятието, се изисква внасянето на депозит, в посочения в офертата на хотела размер от стойността на направената резервация. Депозитът следва да бъде платен в срок най-късно до 3 (три) дни след потвърждаване на офертата за мероприятието. Резервацията се счита за гарантирана след като бъде преведен депозитът. Ако депозитът не е внесен в посочения срок, то резервацията се счита за непотвърдена.

VІІ. Промени или анулация на резервация за мероприятие

 1. Клиентът има възможност да прави промени и анулации без санкции не по-късно от 7 (седем) дни преди датата за осъществяване на мероприятието, договорено по направената резервация. След изтичане на горния срок, клиентът дължи пълния размер на сумата, съставляваща договорената цена по резервацията, /включително и за неявилите се гости или за тези, прекратили предсрочно престоя си в хотела/.
 2. Клиентът може да прави промени и анулации без санкции по вече направените резервации за наемане и ползване на конферентни зали и технически съоръжения, не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на мероприятието.
 3. Не по-късно от 7 (седем) дни преди посочената дата на мероприятието клиентът трябва напълно да уточни и съответно да одобри предложения от хотела куверт /асортимент за изхранване или за кафе-пауза/.
 4. Промяна в броя на кувертите за храна, клиентът може да прави не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на събитието.

 VІІІ. Начин на плащане

 1. Остатъкът от дължимата сума по направената резервация, след приспадане на внесения депозит, се заплаща от клиента най-късно в деня на мероприятието – преди провеждането му.
 2. В случай, че сроковете за плащане на депозита и на остатъка от цената не бъдат спазени, хотелът има право да откаже осъществяване на мероприятието и да претендира обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи. При неизпълнение в срок на задължението за плащане на общата сума на предоставените хотелски услуги КЛИЕНТЪТ заплаща на ХОТЕЛА неустойка за забава в размер на 1 % върху дължимата сума, за всеки ден закъснение.
 3. В хотела не се допуска внасяне на допълнителни храни и напитки от клиента.
 4. В случаи, когато мероприятието продължи след края на официалното работно време на ресторанта, хотелът начислява допълнителна сума в размер на 100.00 лв. (сто лева) на всеки следващ започнат час.
 5. При промяна в количеството и вида на поисканите от клиента услуги, хотелът си запазва правото на промяна в предложените цени.

РЕКЛАМАЦИИ ОТ КЛИЕНТИ, ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНИ  ЩЕТИ

ІХ.  Рекламации 

 1. Рекламации от клиентите относно качеството на предлаганите от хотела услуги, се предявяват своевременно пред служителите на рецепция. Конкретните обстоятелства по постъпите оплаквания се установяват веднага на място от съответните служители на хотела, в присъствието на клиента. Когато констатират, че рекламацията е основателна, по най-бърз начин служителите на хотела предприемат всички необходими мерки за отстраняване на проблема.
 2. В случай на двустранно установен проблем, за който е констатирано, че не е бил отстранен своевременно от хотела, клиентът може да потърси съдействие и от представителите на съответния Корпоративен клиент или Туроператор /ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ и да предяви рекламациите си и чрез него. В такъв случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да ги предостави веднага на ХОТЕЛА, който трябва да отговори по факс или електронна поща със съответно писмено становище по конкретния случай. С оглед на обстоятелствата, които може да приеме като безспорно установени от становищата и на двете страни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да реши по свое усмотрение дали и какви претенции би могъл да предяви от името на клиента си към хотела.
 3. Изплащането на компенсации на клиента за констатирани основателни рекламации, по които двустранно е установено, че съществуващият проблем не е бил своевременно отстранен от хотела, се извършва само при условие, че е бил спазен посочения по-горе ред. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да определя едностранно и да удържа без съгласието на ХОТЕЛА суми за обезщетения по постъпили пред него рекламации.
 4. Когато клиентите въобще не са заявили своевременно рекламациите си на рецепция, те нямат право при напускането на хотела да претендират отстъпка в цената, поради некачествено предоставена услуга.
 5. Туроператорът или корпоративният клиент се задължава най-подробно и добросъвестно да запознае хората, които предстои да настанява, или чието мероприятие ще организира, с всички условия за предоставяната от ХОТЕЛА услуга, включително и за вида, качеството и състоянието на предлаганите от него конкретни помещения, леглова база, заседателни зали, хранене и пр., които ще им бъдат предоставени срещу заплащане на конкретно договорената цена.

Х. Обезщетение за причинени щети

 1. Клиентите, настанени за нощувки или пък участващи в мероприятие, организирано в хотела, са длъжни да заплатят преди напускането си обезщетение за причинените от тях щети на имуществото на хотела. В такъв случай, веднага се съставя двустранен констативен протокол за установяване конкретната щета / повреда, липса на оборудване, пълно или частично унищожаване на имущество/, за определяне на начина за отстраняването й или на сумата за обезщетяването й.
 2. При отказ на прекия причинител да подпише протокола и/или да заплати веднага дължимата сума за възстановяване на щетата, констативният протокол се съставя от администрацията на хотела, като се подписва от двама свидетели, установяващи вида на конкретната щета, времето и мястото на причиняването й и отказа на причинителя да я признае и заплати. Този протокол се връчва веднага на съответния ВЪЗЛОЖИТЕЛ по сключения с хотела договор за настаняване или за мероприятие, който поема отговорността да съдейства за заплащането на дължимото обезщетение за причинената на хотела от неговия клиент имуществена щета или липса.
 3. Хотелската администрация кани ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определен срок за установяване на щетата и подписване на протокола от негова страна. Когато в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ също не се яви или откаже съдействие, това обстоятелство се отбелязва в съставения констативен протокол и се потвърждава отново от двама свидетели. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря солидарно с прекия причинител на щетата. Хотелът писмено предявява претенцията си за обезщетение вече към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен в  тридневен срок от получаването да изплати дължимото обезщетение на хотела. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си в срок, той дължи на ХОТЕЛА неустойка в трикратния размер на сумата, необходима за отстраняването на причинените щети.
 4. Хотелът не носи отговорност за откраднати или липсващи вещи в стаите, ресторантите, залите и на цялата територия на хотела, освен в случаите, когато ценните вещи са предадени по установения ред за съхранение в специалните сейфове на рецепцията на хотела.
 5. При мащабни мероприятия и настанявания на големи групи от деца, от чужденци не говорещи английски, немски, френски или руски език, от глухонеми лица и др., със затруднена комуникативност или по друг начин „рискови“ групи, организаторите на мероприятието са длъжни да осигурят и да посочат на рецепция отговорници на тези групи, а при необходимост и лица за охрана, които да упражняват постоянен надзор и да съдействат на администрацията на хотела за безпроблемното настаняване и протичане на мероприятието.
 6. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор в територията на СПА хотел „Аугуста”. Хотелът не носи отговорност за действията на лица под 18 години,оставени без надзор.
 7. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение, които се дължат на:
  • действия на трето лице, които не могат да се предвидят или избегнат;
  • непреодолима сила или форсмажорно събитие, което не може да се предвиди или избегне от ХОТЕЛА при добросъвестно изпълнение.